محل تبلیغات شما
طارق ساغری می نویسد : دو دوست ایرانشهری » روزی که سینه احمدشاه مسعود دریده شد؛ اُرُد را سیلی از اشک با خود برد. این سخن یکی از مشهورترین فلاسفه تاریخ ایرانشهر بزرگ است. فیلسوفی که هدف و اندیشه‌اش وحدت پارسی‌زبانان در قلمرو های ی جداگانه است. حکیمی که اسم و سخنانش را همه شنیده‌ایم اما کمتر کسی در موردش آگاهی دارد. این بزرگمرد تاریخ کسی نیست جز حکیم اُرُد بزرگ. حکیم اُرُد بزرگ یکی از بزرگترین و معروفترین فلاسفه تاریخ ایرانشهر بزرگ است او در حال حاضر در

سید علی سجاد سروش و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ژنرال عبدالصبور نصرتی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

احمد ولی مسعود و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تاریخ ,حکیم ,اُرُد ,فلاسفه ,کسی ,یکی ,فلاسفه تاریخ ,تاریخ ایرانشهر ,ایرانشهر بزرگ ,بزرگ است ,اُرُد بزرگ ,فلاسفه تاریخ ایرانشهر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

نغمه‌های ری‌ را