محل تبلیغات شما
فردوس خجندی (تاجیکستان) : استاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ ، خراسان پرپر شده کی نغمه ساز می شود ؟ خجند را فراموش نکنید سوگند ما بجا است و هزار بار مرغ دلمان هوای دیدار شما را دارد. نغمه اسکندر ختلانی ، سروده دل ما است : در خون من غرور نیاکان نهفـته است خـشم و ستـیز رستم دستان نهفـته است در تنـگــنـای سیـنـه حـسرت کـشـیده ‏ام گـهـواره بـصـیرت مـردان نهفـته است خـاک مـرا جـزیـره خـشکـی گـمان مـبر دریای بی‏کـران و خروشان نهفته است خـالی دل مـرا تـو ز تاب و تـوان

سید علی سجاد سروش و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ژنرال عبدالصبور نصرتی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

احمد ولی مسعود و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نهفـته ,فردوس ,نغمه ,دل ,، ,ارد ,نهفـته است ,حکیم ارد ,است در ,ارد بزرگ ,فردوس خجندی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

عاشقانه هایم برای تو..