محل تبلیغات شما
در فیسبوک ژنرال عبدالصبور نصرتی (از فرماندهان ارشد نظامی افغانستان) می خوانیم: ((شکست های زندگی، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد. ارد بزرگ)) و در پیامی دیگر((برای نابودی دشمن اندیشه خود، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن. ارد بزرگ))

سید علی سجاد سروش و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ژنرال عبدالصبور نصرتی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

احمد ولی مسعود و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ارد ,درهای ,کن ,دشمن ,پیروزی ,ژنرال ,ارد بزرگ ,پیروزی را ,درهای پیروزی ,عبدالصبور نصرتی ,ژنرال عبدالصبور ,ژنرال عبدالصبور نصرتی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها