محل تبلیغات شما
سید علی سجاد سروش (پژوهشگر و محقق) در صفحه فیس بوک خود می نویسد : آقای مسعود در مورد ارد بزرگ فیلسوف و نویسنده مشهور ایرانی می گوید: من و ارد (حکیم ارد بزرگ ایرانی) زاده یک سرزمین بزرگ هستیم» هنگامی که نوشته های ارد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است»، از سخن آقای مسعود چنین استنباط می شود که وی در وهله نخست دیوار ها و موانع که میان دو فرهنگ و نژاد و زبان مشترک به وجود امده است، فرضی بداند و به آن پیوند و اشتراکات سخت باورمند و معتقد بوده و

سید علی سجاد سروش و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ژنرال عبدالصبور نصرتی و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

احمد ولی مسعود و سخنی از فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ارد ,مسعود ,فیلسوف ,حکیم ,سید ,نوشته ,ارد بزرگ ,حکیم ارد ,سید علی ,آقای مسعود ,علی سجاد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

علوم جغرافیایی(ژئومورفولوژی)